Każda wolno stojąca budowla musi być w prawidłowy sposób oddzielona od otoczenia, nie jedynie z powodu bezpieczeństwa, ale także dla prestiżu. W Polsce wiele przedsiębiorstw…